דילוג לתוכן
ברוכים הבאים לאתר AUFIT!

תקנון 3 חודשי נסיון

Notfound

תקנון 3 חודשי ניסיון מזגני AUFIT


 

 1. כללי


תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה למען הסר ספק קבלת שירותי האחזקה היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון זה כמפורט להלן:

 1. מהות תנאי הרכישה

  • כל הרוכש מזגן מהמותג AUFIT החל ממועד 13.04.2023 מהדגמים המפורטים להלן ובחנויות המורשות בלבד יהיה זכאי ל-3 חודשי ניסיון למוצר כהגדרתו להלן ללא תוספת תשלום ובהתאם לתנאי תקנון זה.
 

 1. הגדרות


 

 • "החברה" - מיניליין בע"מ ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.

 • "המוצר" – מזגן AUFIT מרשימת הדגמים המפורטים להלן בסעיף – 8 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.

 • "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר במועדים הקבועים בסעיף 3.3 לעיל ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.

 • "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה" - כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת miniline.co.il/aufit

 • "3 חודשי ניסיון" - הזכות להחזיר את המוצר עד 90 יום מיום הרכישה ולקבל את סכום הרכישה בחזרה.

 • הזכאות לקבלת תקופת הניסיון תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.

 • הזכאות ניתנת למימוש באחת משתי דרכים:

  • עד – 30 יום מרכישת המוצר הלקוח יתקשר לחברה ישלח לה את מסמכי הרכישה, קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח. במקרה כאמור פרטי הלקוח ירשמו אצל החברה ותשלח לו תעודת אחזקה.

  • עד 30 יום מרכישת המוצר, הלקוח ייכנס לאתר החברה, בכתובת miniline.co.il/aufit וימלא את פרטיו ופרטי הרכישה בעמוד הפעלת האחריות.
 

 • תנאים


הזכאות מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

 • רכישת המוצר במסגרת תנאי הרכישה. קיום התנאי האמור יהיה באחריות העוסק ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח.

 • המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.

 • המשתתף יהיה זכאי להחזיר את המוצר עד 90 יום מיום הרכישה ולקבל כספו חזרה, , שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים, ללא שברים ומבלי שנגרם נזק כלשהו למזגן ו/או לחלקיו ובפרט נזק תפעולי.

 • במקרה של החזרת המוצר כמפורט לעיל, יינתן ללקוח החזר עבור עלות התקנת המזגן עד גובה 600 ₪, בהצגת חשבונית מס. מובהר כי ככל ויהיה צורך במנוף לצורך איסוף המוצר יישא הלקוח בעלויות אלו.

 • ניתן להחזיר את המוצר דרך יצירת קשר עם שירות הלקוחות של מיניליין, בטלפון 03-9254840, או בהודעה למספר הוואטסאפ 050-3308812.

 • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה !


אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 1. פרשנות


7.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.

7.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר תנאי הרכישה ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. הדגמים המשתתפים


 הדגמים המשתתפים
CORE
PEAK WiFi
PURE WiFi
Polar Inv
Polar+ Inv
Ultra Slim
Ultra Slim Inv

 

 

 1. שונות


 

9.1 לא ניתן להמיר או לשנות את קבלת שירותי האחזקה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין קבלת האחזקה.

9.2 הוראות תנאי הרכישה יהיו בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

9.3 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.

9.4 אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".

9.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי הרכישה, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים, או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון בעל עת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע בלקוח שרכש מוצר בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור.

9.6 מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.

9.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

9.8 תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה כל עוד יהא בתוקף בכתובת www.miniline.co.il/aufit

 

תקנון 3 חודשי נסיון

Notfound

יוני 7, 2023

חם בחוץ, נעים ומעוצב בפנים

כשהטמפרטורות עולות ומתחיל להתחמם, חשוב שתהיה בבית מערכת קירור איכותית שתענה על הצרכים של הבית והמשפחה. כיום, מעבר לצורך בקירור הבית והחדרים, חשוב להקפיד גם על יצירת אוירה נוחה ועל עיצוב הרמוני בחללים. בשנים האחרונות, לאור התקנות העירוניות האוסרות על תליית יחידות מיזוג על קירות ה…

המשך לקרוא